CRONOS

Geofizičko-seizmološka istraživanja potresom ugroženih područja u RH i razvoj atenuacijskih relacija predviđanja seizmičkog gibanja tla

2 117 647  EUR

Ukupna vrijednost projekta

17. siječnja 2022. –
30. travnja 2024.

Trajanje projekta

Osnovni ciljevi projekta CRONOS su olakšati razvoj i modernizaciju procjene potresne opasnosti Hrvatske te steći znanja i razviti alate, primjerice ažurirane karte i modele, za razvoj pravila za umanjivanje potresne ugroženosti.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geofizički odsjek

Sveučilište u Bergenu
Odsjek za znanosti o Zemlji