Aktivnosti

Izdvojeno

Okrugli stol u Sinju 22.2.2024.

Okrugli stol u Sinju 22.2.2024.

Dana 22. veljače 2024. održan je u Sinju, na inicijativu te suorganizaciju Grada Sinja, Okrugli stol pod nazivom „Siguran (su)život s potresima – na primjeru Grada Sinja“ na kojem su izneseni rezultati projekta CRONOS (Geofizičko-seizmološka...

Okrugli stol u Sinju 22.2.2024.

Okrugli stol u Sinju 22.2.2024.

Dana 22. veljače 2024. održan je u Sinju, na inicijativu te suorganizaciju Grada Sinja, Okrugli stol pod nazivom „Siguran (su)život s potresima – na primjeru Grada Sinja“ na kojem su izneseni rezultati projekta CRONOS (Geofizičko-seizmološka...