Blog

Lociranje potresa

Lociranje potresa

Određivanje lokacije potresa jedna je od najvažnijih zadaća seizmologije, izuzetno bitna za informiranje javnosti o potresima koji se događaju, a ujedno i prvi korak za brojna znanstvena...

Suradnici na Komponenti 2 projekta CRONOS

Suradnici na Komponenti 2 projekta CRONOS

Na ovom blogu želja nam je predstaviti suradnike na projektu CRONOS koji su zaposleni u okviru projekta. Ovi suradnici svo svoje radno vrijeme rade na povođenju aktivnosti Komponente 2 projekta...

Suradnici na Komponenti 1 projekta CRONOS

Suradnici na Komponenti 1 projekta CRONOS

Na ovom blogu želja nam je predstaviti suradnike na projektu CRONOS koji su zaposleni u okviru projekta. Ovi suradnici svo svoje radno vrijeme rade na povođenju aktivnosti Komponente 1 projekta...

Geofizička i mikroseizmička mjerenja

Geofizička i mikroseizmička mjerenja

Razmjeri oštećenja nastalih na nekoj lokaciji, osim o magnitudi potresa i epicentralnoj udaljenosti, znatno ovise i o lokalnim uvjetima tla (Reiter, 1990). Ti efekti igraju važnu ulogu u...

Potresi kod Makarske 1962. godine

Potresi kod Makarske 1962. godine

Početkom 1962. godine započela je jedna od najvažnijih serija potresa u drugoj polovici 20. stoljeća u Hrvatskoj – ona u Makarskom primorju. Niz je započeo potresom 7. siječnja u 11:03 lokalne...