Lociranje potresa

Lociranje potresa

Određivanje lokacije potresa jedna je od najvažnijih zadaća seizmologije, izuzetno bitna za informiranje javnosti o potresima koji se događaju, a ujedno i prvi korak za brojna znanstvena istraživanja u seizmologiji. Kad se dogodi potres, dio energije oslobađa se u...
Suradnici na Komponenti 2 projekta CRONOS

Suradnici na Komponenti 2 projekta CRONOS

Na ovom blogu želja nam je predstaviti suradnike na projektu CRONOS koji su zaposleni u okviru projekta. Ovi suradnici svo svoje radno vrijeme rade na povođenju aktivnosti Komponente 2 projekta CRONOS i ključni su za izvršavanje predviđenih aktivnosti u samom...
Suradnici na Komponenti 1 projekta CRONOS

Suradnici na Komponenti 1 projekta CRONOS

Na ovom blogu želja nam je predstaviti suradnike na projektu CRONOS koji su zaposleni u okviru projekta. Ovi suradnici svo svoje radno vrijeme rade na povođenju aktivnosti Komponente 1 projekta CRONOS i ključni su za izvršavanje predviđenih aktivnosti u samom...
Geofizička i mikroseizmička mjerenja

Geofizička i mikroseizmička mjerenja

Razmjeri oštećenja nastalih na nekoj lokaciji, osim o magnitudi potresa i epicentralnoj udaljenosti, znatno ovise i o lokalnim uvjetima tla (Reiter, 1990). Ti efekti igraju važnu ulogu u amplifikaciji seizmičkog gibanja tla na pojedinoj lokaciji te se moraju odrediti...