Znanstveno-stručni skup „Seizmička i klimatska ugroženost dubrovačkog područja“ održao se 3. i 4. svibnja 2022. sa...