CRONOS projekt predstavljen na CroCEE konferenciji

ožu 29, 2023 | Novosti

Iva Lončar, suradnica na projektu CRONOS u sklopu Komponente 2, 23. ožujka 2023. sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji 2nd Croatian Conference on Earthquake Engineering (2CroCEE) u organizaciji Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Iva je u sklopu doktorandske sekcije održala trominutnu prezentaciju pod nazivom: „CRONOS project: Main features of seismicity analysis for the central and southern Croatian coastal area“. U prezentaciji je ukratko predstavila sami projekt te preliminarne rezultate seizmičnosti područja istraživanja projekta CRONOS.

U rezultatima istraživanja, koje je provela s izv. prof. dr. sc. Snježanom Markušić i Mr.sc. Ines Ivančić, ukratko je iznijela pregled o povijesnoj seizmičnosti centralnog i južnog hrvatskog priobalnog područja. Promatrano područje ujedno je i jedno od seizmički najaktivnijih područja Hrvatske. Bolje razumijevanje seizmičnosti nekog područja prvi je korak prema boljoj procjeni seizmičkog hazarda, a time i bolje pripravnosti za buduće snažne potrese, što je i u cilju projekta. Katalog potresa istraženog područja sadrži više od 44000 potresa, procijenjenih ili zabilježenih magnituda do 6.7, a od kojih je više od 400 njih magnituda većih od 4. Iako je većina tih snažnih i razornih potresa u katalogu notirana prije nego je uopće započelo instrumentalno bilježenje, prošlo stoljeće je također bilo seizmički dosta turbulentno. Tako smo imali niz snažnih potresa koji su za sobom ostavili veliku štetu i ljudske žrtve, poput onog M6.2 koji se dogodio 1942. kraj Imotskog te M6.1 potres kraj Makarske iz 1962. godine. Također, za navedeni CRONOS katalog se provela i analiza potpunosti za nekoliko različitih godina.

Hvala Seizmološkoj službi na ustupljenim podacima u vidu Hrvatskog kataloga potresa.

Pripremila Iva Lončar