Edukacija za postavljanje i korištenje Kinemetrics akcelerografa

srp 7, 2023 | Novosti

Akcelerografi su instrumenti koji izvrsno bilježe umjereno jake i jake potrese na malim epicentralnim udaljenostima, za razliku od visokoosjetljivih seizmografa koji nisu prikladni za ovu svrhu. Time akcelerografi odlično nadopunjuju klasičnu seizmografsku mrežu u slučaju jakog i bliskog potresa. Stoga je glavni cilj Komponente 2 postaviti akcelerografe na različita mjesta u seizmički aktivnom području, na različite tipove tla te prikupiti dovoljan broj zapisa ubrzanja tla uzrokovanih dovoljno jakim potresom. Zapisi potresa različitih magnituda (od slabijih do onih jakih) te različitih epicentralnih udaljenosti (bliski i daleki) potrebni su za razvitak što boljih atenuacijskih relacija koje se koriste u postupku procjene seizmičke opasnosti.  Atenuacijske relacije ili jednadžbe predviđanja gibanja tla (GMPE) povezuju mjere intenziteta gibanja tla (engl. Ground Motion Intensity Measure, GMIM) – kao što su vršno ubrzanje tla (PGA), vršna brzina tla (PGV) i spektralni odziv akceleracije (PSA) – sa seizmološkim parametrima u određenom području, kao što su magnituda potresa, tip rasjeda, epicentralna udaljenost i lokalni uvjeti tla. Za područje Hrvatske ne postoje specifične atenuacijske relacije – jednim dijelom zbog nedovoljno razvijene postojeće mreže akcelerografa i malog broja umjereno jakih do jakih potresa zabilježenih ovakvim instrumentima.

U navedenu svrhu, komponenta 2 projekta CRONOS je u sklopu projekta za svoja istraživanja nabavila 14 Kinemetrics akcelerografa od kojih je 11 površinskih tipa Obsidian te 3 bušotinska tipa Quanterra.

Kako bi naučili rukovati instrumentima, adekvatno ih postaviti, instalirati, a kasnije i analizirati dobivene podatke, održana je dvodnevna edukacija u periodu 3. i 4. srpnja 2023. Na edukaciji su se suradnici komponente 2 upoznali sa samim instrumentima, ali i softverima za obradu podataka. Edukaciju su proveli stručnjaci tvrtke Seismosr (Beograd, Srbija), zastupnici Kinemetricsa – proizvođača nabavljenih instrumenata. Na edukaciji su sudjelovali suradnici komponente 2: Snježana Markušić, Davor Stanko, Mario Gazdek, Bruno Mravlja, Iva Lončar i Danijel Štih.

Pripremili Iva Lončar i Bruno Mravlja