Kontrola izvedbe bušotina, priprema lokacija i instalacija bušotinskog akcelerografskog sustava

lis 31, 2023 | Novosti

U periodu od 13. rujna do 6. listopada 2023. suradnici Komponente 2 CRONOS projekta, doc. dr. sc. Mario Gazdek i Bruno Mravlja, izveli su pripremne radove za instalaciju bušotinskih akcelerografskih sustava na lokacijama u Sinju, Vrlici i Imotskom, obavili kontrolu bušenja na svim lokacijama te instalaciju bušotinskog akcelerografskog sustava na lokaciji u Imotskom u sklopu terenske edukacije.

Prema planu izvođenja bušotina za postavljanje bušotinskih akcelerografskih sustava (bušotinski i površinski akcelerograf)  na lokacijama u Vrlici, Sinju i Imotskom, usporedno s bušačkim radovima planirana je i izvedba pripremnih radnji za postavljanje zaštitnih sustava oko izvedenih bušotina. Stoga su prije odlaska na lokacije nabavljeni (i pripremljeni  za postavljanje) zaštitni ormarići, okvirna građa za betoniranje betonskih stupišta za ogradu, oplata za betoniranje ploča za zaštitu ušća bušotina i zaštitna ograda.

Dana 15. rujna se otišlo na prvu lokaciju bušenja u Vrlici. Bušotina je izvedena kontinuiranim rotacijskim bušenjem s jezgrovanjem do dubine 17 m, uz upotrebu zaštitnih kolona. Idući dan je nastavljeno čišćenje dna bušotine i priprema za cementaciju dna, oko 1 m betonskog čepa. Uz cementaciju čepa, izvedena je i cementacija prostora između stijenke bušotine i cijevi, radi stabilizacije i prijenosa naprezanja tla i stijenske mase na zidove bušotine. Iscrpljena je voda iz plastične cijevi. Zadnji dan na lokaciji provedena je kontrola cementacije i stabilnost uložene plastične cijevi, a također i razina vode u cijevi. Zaključeno je da je cijev vrlo dobro učvršćena, stabilna i da nema prodora podzemne vode. U međuvremenu je izveden iskop za temeljne stope, postavljena oplata za betoniranje stopa zaštitne ograde i ploče za zaštitni ormarić te je sve izbetonirano. Navedenim radovima prisustvovao je suradnik projekta Mario Gazdek, u ulozi kontrole bušenja i izvođenja građevinskih radova.

Na isti način izvedena je i bušotina u Sinju, s početkom radova 18. rujna. Po nailasku na inverziju brzina, bušotina je naknadno produbljena i završena na dubini od 25 m, u kompaktnim naslagama čvrstih marinskih vapnenaca. Nakon što je 20. rujna provjerena i potvrđena stabilnost cementirane cijevi, ispumpana je voda iz cijevi. Kao i u Vrlici, usporedno s bušačkim radovima izvedeni su građevinski radovi vezani za zaštitni sustav akcelerografa.

Prije bušenja na posljednjoj lokaciji u Imotskom pripremljen je ostatak opreme za zaštitni sustav bušotina, prvenstveno zaštitna ograda. Lokacija bušenja u Imotskom izvedena je na isti način kao i dvije prethodne, ovaj put s dubinom bušenja od 40 m. Radovi su trajali od 25. do 27. rujna 2023.

U sljedećim fazama terenskog rada vezanog uz bušotinske akcelerografske sustave, u razdoblju od 1. do 6. listopada, priključio se suradnik Bruno Mravlja. Izvedeni su pripremni radovi za instalaciju bušotinskih sustava na sve tri lokacije (Imotski, Sinj i Vrlika). Specifično, u Imotskom su izbetonirani temelji zaštitnog sustava bušotine i nosača solarne ploče. U Imotskom i Sinju obavilo se podizanje zaštitnog sustava (ograde i ormarića). Konačno, na sve tri lokacije izvedena je inspekcija ugrađene cijevi spuštanjem bušotinske kamere do dna. Cijev je na svim lokacijama bila suha, čista i vertikalna, spremna za ugradnju bušotinskih senzora.

Kako bi se prvi bušotinski akcelerografski sustav na lokaciji u Imotskom ispravno instalirao i pustio u pogon, a i da se osigura stručna samostalna instalacija preostalih akcelerografskih sustava, organizirana je terenska edukacija pod vodstvom tima iz Kinemetricsa, čiji instrumenti su nabavljeni. Terenska edukacija je trajala od 4. do 6. listopada 2023. Prvi dan je u Imotskom  ponovljena inspekcija prohodnosti i sigurnosti cijevi pomoću bušotinske kamere te je zaključeno da su uvjeti za ugradnju senzora izvrsni. Pripremljena je sajla za spuštanje senzora u bušotinu. Sljedećeg dana instaliran je cijeli sustav bušotinskog akcelerografa – bušotinski senzor, površinski senzor, A/D pretvarač, sustav za registraciju podataka i ostala popratna oprema. Na kraju je montirana solarna ploča te je konačno postavljena zaštitna ograda. U petak, 6. listopada, napravljena je konačna provjera sustava, utvrđeno kako je bušotinski akcelerografski sustav u potpunosti funkcionalan (senzori i solarno napajanje korektno rade, te je uredan prijenos podataka), čime je završena terenska edukacija.

U idućem segmentu terenskih radova predstoji još instalacija i puštanje u pogon bušotinskih akcelerografskih sustava na preostale dvije lokacije – u Sinju i Vrlici.

Pripremio Bruno Mravlja