Makarski potres iz 1962. godine – novi odgovori na stara pitanja

velj 2, 2024 | Novosti

U ranim jutarnjim satima 11. siječnja 1962. godine Makarsku je zatresao potres magnitude ML = 6,1. Nekoliko dana prije, 7. siječnja, dogodio se snažan prethodni potres (ML = 5,9) koji je nagovijestio nadolazeći glavni potres. Potresi su uzrokovali veliku štetu u Makarskoj i okolnim selima. Također, mali poremećaj vodenog stupca zabilježen je na mareografu u splitskoj luci kao val od 3 cm otprilike 40 min nakon glavnog potresa. Numeričkim modeliranjem ovog poremećaja procijenjeno je da je maksimalni vertikalni pomak morskog dna bio oko 15 cm. Osim ovoga, malo se zna o Makarskom potresu. Lokacija epicentra i mehanizam rasjedanja procijenjeni su uz veliku nesigurnost zbog malog broja seizmoloških postaja koje su tada radile.

Jedan od ciljeva projekta CRONOS, posebno njegove Komponente 1, jest istraživanje i kartiranje aktivnih seizmičkih struktura na ovom području, a ono što se odmah ističe je Makarski potres iz 1962. godine i mnoge nepoznanice vezane uz njega. Stoga smo ga odlučili dodatno istražiti i to lociranjem rasjeda odgovornog za njegov nastanak. Najbolja procjena za površinsku ekspresiju ovog rasjeda kaže da se rasjed nalazi ispod Jadranskog mora, u kanalu između otoka Brača i Hvara te kopna. Kako bismo otkrili sve moguće površinske deformacije aktivnog rasjeda odgovornog za Makarski potres, odlučili smo napraviti plitko seizmičko sondiranje najviših sedimentnih slojeva morskog dna oko procijenjenog epicentra potresa iz 1962. godine.

U dvodnevnom krstarenju, 30. i 31. siječnja 2024., naš je cilj bio locirati mogući aktivirani rasjed i izvor tsunamija iz 1962. godine kroz površinski izraz potresa bilo u batimetriji ili u najplićim sedimentnim slojevima ispod morskog dna. Mjerenja su izvršili stručnjaci iz Hrvatskog hidrografskog instituta u Splitu, a u krstarenju su sudjelovali geolog Igor Vlahović (RGNF) i seizmolog Josip Stipčević (PMF), suradnik i voditelj na Komponenti 1 projekta CRONOS. U ta dva dana snimljeno je deset profila koji se međusobno presijecaju i došli do zanimljivih rezultata, no slijedi nam još njihova detaljna odbrada i interpretacija.

Pripremili: Josip Stipčević i Iva Dasović