Mikrozonacija grada Sinja – HVSR istraživanja

svi 31, 2023 | Novosti

U periodu od 15. do 19.5.2023. terenska ekipa Komponente 2 CRONOS projekta (Dvornik, Lončar, Mravlja i Turudić) obavila je terensko istraživanje na području Sinja u sklopu mikrozonacije grada. Područje grada podijeljeno je na mrežu od gotovo 90 točaka u razmaku 200-300 m, na kojima je provedeno mjerenje mikroseizmičkog nemira HVSR metodom uređajima Tromino (financiranima sredstvima projekta CRONOS). Mjerenja su izvedena tako da je svaki član terenske ekipe samostalno istraživao po jednu lokaciju, a nepovoljni vremenski i prometni uvjeti rezultirali su čestim ponavljanjem mjerenja. Važan aspekt geofizičkih mjerenja jest i korelacija s lokalno-geološkim uvjetima tla (posebice s obzirom na kompleksnost terena, ponajviše u rubnim dijelovima grada) te je terenska geološka interpretacija napravljena od strane suradnika na projektu Brune Mravlje.

Glavni cilj mjerenja bio je odrediti rezonantne frekvencije tla na području istraživanja, pa zatim i iznose VS30i H800. Rezultati provedenog istraživanja će svakako doprinijeti boljem poznavanju svojstava tla i stijena, a pružit će i seizmičku podlogu neophodnu prilikom urbanističkog planiranja.

Pripremio Bruno Mravlja