Na znanstveno-stručnom skupu u Dubrovniku predstavljen projekt CRONOS

srp 25, 2022 | Skupovi i radionice

Znanstveno-stručni skup „Seizmička i klimatska ugroženost dubrovačkog područja“ održao se 3. i 4. svibnja 2022. sa svrhom prikazivanja aktualnih znanstvenih istraživanja vezanih uz izvore dviju najvećih prirodnih prijetnji dubrovačkom području: potrese i klimatske promjene. Dubrovačko područje jedno je od seizmički najaktivnijih područja u Hrvatskoj. Također, klimatske promjene uzrokuju raznovrsne neželjene posljedice koje značajno utječu na okoliš i cijele ekosustave.
Prvi dan skupa bio je posvećen pojašnjavanju procesa koji definiraju klimatsku i seizmičku opasnost te prikazu rezultata konkretnih istraživanja dubrovačkog područja i preporuka koje iz njih proizlaze. Ova tematska cjelina bila je namijenjena stručnoj i široj javnosti s posebnom pažnjom usmjerenom na donosioce odluka, lokalnu samoupravu te djelatnike različitih gradskih i županijskih službi. Budući da je projektom CRONOS želimo upravo komunicirati i unaprijediti suradnju sa stručnjacima u regionalnoj i lokalnoj samoupravi, doc. dr. sc. Josip Stipčević, zamjenik voditeljice projekta, predstavio projekt pojasnivši osnovne ciljeve i planove projekta.

Drugi dan skupa bio je namijenjen srednjoškolcima kako bi im se približile klimatološke i seizmološke teme te ih se osvijestilo i potaknulo na promišljanje o prirodnoj ugroženosti njihovog kraja, ali i o znanstveno utemeljenim rješenjima. Srednjoškolcima je održan niz popularnih predavanja i radionica. Iva Lončar, suradnica na projektu CRONOS, održala kratko predavanje i izvela seizmološke pokuse pod nazivom „Mala škola seizmologije“ kako bi im približila potrese, njihovo djelovanje i opasnosti koje uzrokuju. Doc. dr. sc. Davor Stanko i Jakov Stanislav Uglešić, također suradnici na projektu CRONOS, održali su radionicu o mjerenjima metodom MASW – geofizičkoj metodi koja će se primijeniti za ispitivanje lokalnih uvjeta tla u sklopu projekta.

Pripremila Iva Lončar

Predstavljanje projekta CRONOS na prvom danu skupa SKUDP22
Doc. dr. sc. Josip Stipčević na predstavljanju projekta CRONOS