Nadgledanje geotehničkog bušenja i provođenje geofizičkog istraživanja s ciljem detekcije podzemne vode na određenim lokacijama bušotinskih akcelerografa

srp 7, 2023 | Novosti

U periodu od 28. do 30.6.2023. terenska ekipa Komponente 2 CRONOS projekta (Mravlja i Gazdek) nadgledala je geotehničko bušenje u Imotskom i obavila terensko istraživanje na području Vrlike, Imotskog, Aržana i Sinja za potrebe determinacije razine podzemne vode na području lokacija bušenja i saturiranosti pojedinih slojevima podzemnom vodom.

U Vrlici je obavljeno snimanje stanja postojeće geotehničke bušotine s obzirom na prisutnost vode u cijevi bušotine. Kasnije u Imotskom, po neočekivanom nailasku na podzemnu vodu pri bušenju već u plitkim naslagama tla, bušenje je zaustavljeno te je zbog novonastalnih okolnosti plan terena promijenjen. Istražene su planirane lokacije bušenja (Imotski i Sinj) i jedna rezervna lokacija (Aržano), kako bi se definirala najoptimalnija lokacija za bušotinu i postavljanje bušotinskog sustava. Istraživanje je provedeno sljedećim metodama i instrumentima: geoelektrična metoda mjerenja električne otpornosti sustavom Abem Terrameter SAS 1000 (instrument kojeg su nam za predmetnu svrhu posudili suradnici s Geotehničkog fakulteta u Varaždinu), seizmička MASW metoda sustavom Geometrics Atom (nabavljen sredstvima projekta CRONOS) i mjerenje mikroseizmičkog nemira HVSR metodom uređajima Tromino (nabavljeni sredstvima projekta CRONOS). Klasična geofizička, mikroseizmička i geoelektrična mjerenja obavili su doc.dr.sc. Mario Gazdek i Bruno Mravlja.

Pripremio Bruno Mravlja