Komponenta 1

Procjena seizmogenog potencijala i karakterizacija sustava seizmičkih rasjeda

Cilj istraživanja u okviru Komponente 1 jest što je detaljnije moguće opisati seizmičnost, odrediti 3D strukturu Zemljine kore (seizmičke brzine, gustoća i prigušenje) i anatomiju rasjednog sustava te razumjeti tektonske odnose u području Sjeverne i Srednje Dalmacije, jedan od seizmički najaktivnijih dijelova Hrvatske. Uspostava guste mreže seizmografa i razvoj detaljnog 3D modela kore unaprijedit će preciznost lokacija žarišta potresa, omogućit će proračun scenarija potresne trešnje – očekivanom gibanju tla za vjerojatne buduće potrese te procjenu lokalne potresne opasnosti.

Kako bismo postigli naše ciljeve, nabavit ćemo i instalirati 13 seizmografa (s potrebnom opremom, npr. poslužitelj, pohrana podataka, osobna računala itd.) te privremeno postaviti 12 seizmografa naših projektnih partnera Odjela za znanosti o Zemlji Sveučilišta u Bergenu. Te će seizmičke postaje u realnom vremenu prenositi podatke na poslužitelje Geofizičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu. Osim klasičnih seizmoloških instrumenata, nabavit ćemo i koristiti DAS jedinicu (distribuirana svjetlovodna senzorska jedinica) koja transformira telekomunikacijske optičke kabele u isplative guste seizmološke mreže – novost u seizmološkim istraživanjima u posljednjih nekoliko godina.

Ovu novu gustu seizmološku mrežu instrumenata upotrijebit ćemo za lociranje potresa s visokom preciznošću, a primijenit ćemo uobičajene tehnike i inovativne metode naknadne obrade podataka kao što su unakrsna korelacija (cross-correlation) i podudaranje predložaka (template matching). Primjenom ovih metoda dobit ćemo konzistentniji i homogeniji katalog potresa s nižim pragom potpunosti magnitude i visokopreciznim relociranim žarištima potresa. To će omogućiti bolje razumijevanje seizmičnosti u vremenu i prostoru te analizu struktura rasjednih zona u visokoj rezoluciji. Sve to učinit će buduće procjene seizmičkog hazarda pouzdanijim i robusnijim.

Odredit ćemo strukturu brzina S-valova u rasjednoj zoni nelinearnom seizmičkom tomografijom seizmičkog nemira u visokoj rezoluciji. Mjerenjem grupne i fazne brzine površinskih valova za različite periode te primjenom nelinearnih i/ili stohastičkih inverznih metoda, odredit ćemo 3D strukturu brzina S-valova na mreži točaka visoke gustoće. Polazeći od regionalnih 3D modela litosfere, primjenom ovih metoda unaprijedit ćemo 3D model kore u ovom području.

Osim seizmoloških istraživanja, geolozi i geodinamičari sa Sveučilišta u Zagrebu i Bergenu interpretirat će seizmičke refleksijske profile, geološke karte i podatke iz bušotina za ovo područje prikupljene u posljednjih 40 godina i pohranjene u Hrvatskoj agenciji za ugljikovodike. Provest će i dodatna geološka istraživanja (kartiranje) kako bi se proučile strukture koje nisu obuhvaćene već postojećim podacima. Postojeći i novoprikupljeni seizmički, geofizički i geološki podaci upotrijebit će se za definiranje seizmogenog potencijala aktivnih rasjeda. Regionalni i lokalni 3D modeli kore, kvalitetan seizmički katalog i poznavanje gibanja tektonskih jedinica neophodni su za razumijevanje geodinamike područja, odnosno interakcije Jadranske mikroploče i Dinarida.

Rezultati istraživanja bit će otvoreni građevinskim inženjerima, urbanistima i lokalnim samoupravama kako bi ih mogli koristiti pri planiranju budućih projekata. Planiranu privremenu mrežu seizmografa moguće je integrirati u mrežu instrumenata koju vodi Seizmološka služba Geofizičkog odsjeka PMF-a.

Voditelj Komponente 1 je
doc. dr. sc. Josip Stipčević

Povratak na stranicu
o projektu →