Podatci i rezultati

Rezultati istraživanja koja će se provesti tijekom projekta CRONOS bit će objavljeni na ovoj web stranici, no radi preglednosti organizirani su u podstranice. Organizirali smo ih u sljedeće skupine:

Mreža seizmografa i akcelerografa

3D model kore

Komponenta 1

3D simulacije
potresne trešnje

Komponenta 1

Ostali rezultati

Komponenta 1

Analiza lokalnih
uvjeta tla

Komponenta 2

Atenuacijska relacija
– GMPE

Komponenta 2

Potresna opasnost

Ostali rezultati

Komponenta 2