Podatci i rezultati

Rezultati istraživanja koja će se provesti tijekom projekta CRONOS bit će objavljeni na ovoj web stranici, no radi preglednosti organizirani su u podstranice. Organizirali smo ih u sljedeće skupine:

Mreža seizmografa i akcelerografa

3D model kore

Komponenta 1

3D simulacije
potresne trešnje

Komponenta 1

Karta lokalnih
uvjeta tla

Komponenta 2

Atenuacijske relacije
– GMPE

Komponenta 2

Potresna opasnost