3D model kore

Preliminarni 3D model kore (Slika 1.) područja sjeverne i srednje Dalmacije opisuje približnu strukturu unutrašnjosti Zemlje, a sastavljen je u svrhu provedbe simulacija potresne trešnje.

Slika 1. 3D model kore za područje sjeverne i srednje Dalmacije. Prikazane su vrijednosti brzina P-valova (VP) u pojedinim presjecima s1-s8.

Model prekriva područje 275 km x 290 km i seže do dubine 80 km. Sastoji se od četiri glavne strukturne jedinice: tzv. sedimenti (istaloženi tokom mesinijsko-pleistocenskog i eocensko-mesinijskog ciklusa), karbonati, kristalinska kora i plašt (Slika 2).

Slika 2. Granice glavnih strukturnih jedinica koje sačinjavaju 3D model i prikaz gornje strane modela (brzine P-valova, VP).

Rezolucija modela iznosi 500 m x 500 m x 500 m i za svaki element dane su vrijednosti brzina P- i S-valova te gustoća sredstva.  Debljine pojedinih slojeva te vrijednosti spomenutih parametara u njima (Tablica 1.) definirane su na temelju istraživačkih radova:

  • Brocher (2005) – relacije za izračun brzina S-valova i gustoća
  • Brocher (2008), Oldenburg i Jones (2017) – vrijednosti brzina P-valova
  • Fantoni i Franciosi (2010) – debljine sedimenata
  • Stipčević i sur. (2020) – Moho dubine
  • Zailac i sur. (2023) – debljine karbonata

Tablica 1. Vrijednosti brzina P- (Vp) i S-valova (Vs) te gustoća (ρ) pojedinih slojeva koji čine seizmički 3D model.

Sedimenti Karbonati Kristalinska kora Plašt
Vp (m/s) 1700 – 3800 4200 – 6000 7000 8000
Vs (m/s) 429 – 2115 2443 – 3549 3998 4613
ρ (kg/m3) 1754 – 2365 2421 – 2716 2968 3291

 

Podatci o topografiji preuzeti su preko poslužitelja OpenTopography, a batimetrije preko EMODnet-a. 3D-vizualizacija modela dostupna je pomoću poslužitelja ParaView Glance (preuzmite pripadajuću glance datoteku – 30.4 MB).

 

Literatura:

Brocher, T.M. (2008) Compressional and shear-wave velocity versus depth relations for common rock types in Northern California. Bulletin of the Seismological Society of America 98(2): 950–968.

Brocher, T.M. (2005) Empirical relations between elastic wavespeeds and density in the Earth’s crust. Bulletin of the Seismological Society of America 95(6): 2081–2092.

Fantoni, R., Franciosi, R. (2010) Tectono-sedimentary Setting of the Po Plain and Adriatic Foreland. Rendiconti Lincei – Scienze Fisiche e Naturali, 21, S197-S209. http://dx.doi.org/10.1007/s12210-010-0102-4

Oldenburg, D.W., Jones F.H.M. (2017). Geophysics for Practicing Geoscientists: Physical Properties, Seismic Velocity. https://gpg.geosci.xyz/content/physical_properties/seismic_velocity_duplicate.html

Stipčević, J., Herak, M., Molinari, I., Dasović, I., Tkalčić, H., Gosar, A. (2020) Crustal Thickness Beneath the Dinarides and Surrounding Areas From Receiver Functions. Tectonics, 37, 1-15, https://.org/10.1029/2019TC005872

Zailac, K., Matoš, B., Vlahović, I. i Stipčević, J. (2023). Referent seismic crustal model of the Dinarides. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:793485.

 

Pripremila: Helena Latečki