3D simulacije potresne trešnje

Cilj istraživanja u okviru Komponente 1 projekta CRONOS jest na temelju različitih istraživanja – seizmičnosti (gdje nastaju kakvi potresi te koliko često), strukture Zemljine unutrašnjosti i seizmotektonskih obilježja (gdje se nalaze rasjedi, te jesu li aktivni odnosno seizmogeni) – numerički (računalno) simulirati gibanje tla (trešnju) koju uzrokuje snažan potres. Takvim simulacijama možemo izraditi potresne scenarije koji nam mogu dati realnu sliku onoga što se može očekivati kad se dogodi takav (sličan) potres.

U planu je izraditi jednu takvu 3D simulaciju potresne trešnje za područje sjevernog i srednjeg dijela Dalmacije koju će uzrokovati snažan potres koji bi mogao zadesiti ovo područje.

Simulacija će biti dostupne na ovoj web stranici…