Atenuacijska relacija – GMPE

Cilj projekta CRONOS je, u okviru Komponente 2, razviti atenuacijsku relaciju (Ground Motion Prediction Equations – GMPE) za područje Hrvatske. Izvođenje GMPE zahtijeva visokokvalitetan skup podataka o gibanju tla uzrokovanog potresom koji pokriva širok raspon magnituda i udaljenosti.

U radu Uglešić i suradnici (2022) izveden je GMPE model „Regionally adjusted ground motion model: Case study of the ML6.2 (Mw6.4) Petrinja (Croatia) 2020 earthquake“ na temelju BSHAP baze podataka (Šalić i suradnici 2017).

Izvedeni model je uspoređen sa sličnim modelom Bora et al. (2014) te novijim GMPE modelima na razini osnovne stijene za potresni scenarija Mw6.4 i 4 različite epicentralne udaljenosti. Problem navedenog modela je što nije korištena baza podataka jakih potresa za Hrvatsku, već BSHAP podataka u kojoj je samo nekoliko zapisanih potresa iz Hrvatske, većinom umjerenih magnituda. Također, u model nije uključen amplifikacijski model koji pokriva linearne i nelinearne efekte. Iz tog razloga, do kraja projekta bit će izveden hibridni empirijski model (HEM-GMPE).

Hibridni empirijski model (HEM)

Do kraja projekta bit će izveden hibridni empirijski model (HEM-GMPE) na temelju podataka snimljenih i simuliranih gibanja tla potrebnih zbog nedostatka podataka o gibanjima tla za potrese velikih magnituda, kao i drugi definirani seizmološki parametri potrebni za izvođenje atenuacijskih relacija.

Rezultati će biti prikazani na ovoj stranici.

Nelinearni amplifikacijski model za Hrvatsku

U radu Stanko i Markušić (2024) izveden je nelinearni amplifikacijski model za Hrvatsku koji se bazira na tri parametra lokalnog tla: Vs30, osnovna frekvencija tla i dubina do osnovne stijene H800.

Izvedeni model je zamišljen da se ukomponira u atenuacijsku relaciju za Hrvatsku, ali može se kombinirati i sa GMPE modelom Uglešić i suradnici (2022.). Slika prikazuje usporedbu AF modela za razne slučajeve lokalnih parametera u usporedbi sa AF modelima te seizmičkim propisom Eurokod 8 (trenutni i revidirani).

Literatura

Bora, S.S., Scherbaum, F., Kuehn, N. and Stafford, P., 2014. Fourier spectral-and duration models for the generation of response spectra adjustable to different source-, propagation-, and site conditions. Bulletin of Earthquake Engineering12, pp.467-493.

Salic, R., Sandikkaya, M.A., Milutinovic, Z., Gulerce, Z., Duni, L., Kovacevic, V., Markusic, S., Mihaljevic, J., Kuka, N., Kaludjerovic, N. and Kotur, N., 2017. BSHAP project strong ground motion database and selection of suitable ground motion models for the Western Balkan Region. Bulletin of Earthquake Engineering15, pp.1319-1343.

Stanko, D. and Markušić, S., 2024. Site amplification model for Croatia estimated by random vibration theory-based site response analysis. Soil Dynamics and Earthquake Engineering179, p.108547.

Uglešić, J.S., Skendrović, F., Lončar, I., Markušić, S. and Stanko, D., 2022. Regionally adjusted ground motion model: Case study of the ML6. 2 (Mw6. 4) Petrinja (Croatia) 2020 earthquake. Studia Geophysica et Geodaetica66(3-4), pp.162-186.