Atenuacijske relacije – GMPE

Cilj projekta CRONOS je, u okviru Komponente 2, razviti atenuacijske relacije (Ground Motion Prediction Equations – GMPE) za područje Hrvatske. Izvođenje GMPE zahtijeva visokokvalitetan skup podataka o gibanju tla uzrokovanog potresom koji pokriva širok raspon magnituda i udaljenosti. Zajednički skup podataka snimljenih i simuliranih gibanja tla (potrebnih zbog nedostatka podataka o gibanjima tla za potrese velikih magnituda), kao i drugi definirani parametri, koristit će se za izvođenje novog GMPE-a primjenom hibridnog empirijskog modela (HEM). HEM je postupak za razvoj atenuacijske relacije ili mjera intenziteta gibanja tla (GMIM) u područjima s rijetkim jačim potresima. U postupku se koriste stohastički simulirani GMIM-ovi u „domaćinskom“ i ciljnom području za razvoj faktora prilagodbe koji se primjenjuju na empirijska predviđanja GMIM-a u ciljnom području.

Atenuacijske relacije će biti dostupne na ovoj web stranici…