Karta lokalnih uvjeta tla

Geofizičko MASW istraživanje koristi se za izradu profila lokalnih brzina transverzalnih valova (S-valova). U okviru Komponente 2 projekta CRONOS predvidjeli smo procijeniti lokalne uvjeta tla primjenom metode MASW na svakoj lokaciji novopostavljenih instrumenata (akcelerografi, seizmografi) kako bi se u obuhvatile promjene u lokalnim i regionalnim svojstvima tla. To će nam omogućiti da izvedemo lokalne i regionalne karte karakterizacije tla prema Vs30, a prema klasifikacije tla opisanoj u normi Eurokod 8, i to oko svake lokacije instrumenta i za specifična ciljna seizmički aktivna područja. Ove karte pružaju informacije o mogućoj amplifikaciji ili prigušenju gibanja tla, a mogu se koristiti i za nelinearne amplifikacijske modele temeljene na empirijskom i stohastičkom modeliranju.

Metoda HVSR primjenjuje se procjenu vlastite frekvencije lokalnog tla i dubine osnovne stijene, a može se koristiti u seizmičkom praćenju rizičnih zgrada. U ovom projektu, mjerenja seizmičkog nemira/šuma obavit će se na istim lokacijama na kojima će se raditi i mjerenja metodom MASW, no pomoću uporabnom drukčijih instrumenata te na gušćoj mreži mjerenih točaka. Na temelju rezultata dobivenih metodom HVSR očekuje se nekoliko ishoda:

• preliminarna procjena Vs30 na lokaciji, a time i klasifikacije lokalnog tla na temelju Eurokoda 8,
• informacije o osnovnim vlastitim frekvencijama lokalnog tla iz šiljaka spektra HVSR-a i dubinama osnovne stijene,
• identifikacija potencijalno seizmički opasnih područja u smislu rezonancije tlo – zgrada što se može implementirati u prostorne planove i protupotresnu gradnju,
• identifikacija područja sklona velikoj amplifikaciji seizmičkih valova koje je potrebno detaljnije istražiti korištenjem numeričke analize odziva lokalnog tla,
• inženjersko-geološko kartiranje i otkrivanje/prepoznavanje potencijalno aktivnih rasjeda u bliskom području.

Karte će biti dostupne na ovoj web stranici…