Procjena dinamičkog odziva katedrale sv. Jakova u Šibeniku

Izgrađena tijekom 15. i 16. stoljeća, katedrala sv. Jakova u Šibeniku smatra se jednim od najvažnijih arhitektonskih djela hrvatske kulturne baštine te je uvrštena na popis UNESCO-a 2000. godine. Kako bi se našle ranjive točke katedrale te je se učinilo otpornom na buduće seizmičke učinke, HVSR metodom su mjerene seizmičke ambijentalne vibracije okolnog terena i unutar katedrale. Na osnovi 35 mjerenja na području oko katedrale napravljene su mikrozonacije osnovne frekvencije tla, H/V amplituda, dubine osnovne stijene i Vs30 vrijednosti uskog područja oko katedrale te je određen smjer gibanja tla. Mikrozonacijom je utvrđena velika promjena svojstava tla u smjeru jugozapad-sjeveroistok, odnosno od obale prema unutrašnjosti. Iz 19 mjerenja na različitim točkama unutar katedrale određene su frekvencije dominantnih modova za svaki smjer osciliranja. Prema amplitudi H/V krivulja ustanovljen je predominantni smjer osciliranja katedrale. Usporedbom mjerenja na terenu i u samoj zgradi određeni su kritični strukturni elementi konstrukcije, koji se nalaze u rezonanciji s tlom; desni bočni zid, lijeva galerija i kupola. Određene strukturne jednice pokazuju i dijagonalne modove osciliranja. Ovaj rad je prvi rad koji opisuje seizmički odziv katedrale sv. Jakova s obzirom na lokalno tlo te kao takav daje podlogu za daljnja istraživanja i modeliranja odziva, a s konačnim ciljem konstrukcijskog ojačavanja te time očuvanja ovog vrijednog zdanja kulturne baštine.

U sklopu diplomskog rada, priredila Valentina Dervišević

Slika 1. Katedrala sv. Jakova u Šibeniku

Slika 2. Geološka karta okolice Šibenika s geološke karte cijele Hrvatske, izrađena
na temelju osnovne geološke karte (Hrvatski geološki institut, 2009)

Slika 3. Karta s točkama 35 odabranih terenskih mjerenja oko katederale (naznačena kosim crtama crnom bojom)

Slika 4. Mapa prostorne razdiobe osnovnih frekvencija tla oko katedrale sv. Jakova

Slika 5. Mapa prostorne razdiobe H/V amplituda tla oko katedrale sv. Jakova

Slika 6. Mapa prostorne razdiobe dubine osnovne stijene tla oko katedrale sv.
Jakova

Slika 7. Mapa prostorne razdiobe prosječne brzine transverzalnih seizmičkih valova
u prvih 30 metara dubine oko katedrale sv. Jakova