Potresna opasnost

Procjena potresne opasnosti (seizmičkog hazarda) temelji se na poznavanju seizmičnosti nekog područja i njegove okolice, njegove unutarnje građe te lokalnih uvjeta tla. Ona nam govore o vjerojatnosti premašivanja neke odabrane vrijednosti (koja može uzrokovati neželjeni ishod: npr. jače oštećenje) zadane veličine (npr. najvećeg/vršnog horizontalnog ubrzanja tla) u zadanom vremenskom razdoblju (tipično 50 god.). Potresna opasnost temelj je određivanja potresnog rizika u nekom području, uz ranjivost/oštetljivost i izloženost. Težnja je da sve građevine – moderne i kulturna baština, postojeće i buduće – budu otporne na potrese. Da bi se to postiglo potrebno je pri prostornom planiranju i gradnji primijeniti najnovija saznanja o seizmičkom hazardu.

Rezultati koje ćemo tijekom projekta CRONOS dobiti primjenom raznih metoda, što će uključivati i različite karte, moći će se izravno upotrijebiti u procjeni seizmičke opasnosti u istraživanom području. Svrha ovog projekta je rezultate naših istraživanja, novu kartu potresne opasnosti, javno objaviti i omogućiti pristup podatcima svim zainteresiranima kako bi doprinijeli sigurnosti hrvatskih građana.

Rezultati će biti dostupni na ovoj web stranici…