Predavanja na PMF-u Split i Osnovnoj školi Žrnovnica

stu 9, 2023 | Novosti

U ponedjeljak 7. studenog 2023. s početkom u 14:15 h na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, suradnici projekta CRONOS, Josip Stipčević, Dinko Šindija i Helena Latečki održali su seminar „Predavanja iz seizmologije “.   Kroz uvodno predavanje Dinko je predstavio projekt i njegove ciljeve, a kasnije kroz prezentaciju i rezultate svojeg istraživanja na temu primjene strojnog učenja u analizi seizmoloških podataka. Josip je predstavio rezultate nedavnih istraživanja kore i gornjeg dijela plašta Dinarida, a Helena dosadašnje rezultate fizikalno-numeričkog modeliranja potresne trešnje na području središnjeg Jadrana. Cijeli događaj je ranije bio najavljen preko stranice more.slobodnadalmacija.hr.

U utorak 8. studenog 2023. suradnici projekta CRONOS održali su i popularno-znanstveno predavanje o potresima i seizmologiji djeci 5., 6. i 7. razreda Osnovne škole Žrnovnica. Djeca su aktivno sudjelovala u pokusima i raspravama, a osim samih predavanja na temu nastanka, bilježenja i analize potresa, čuli su ponešto i o privremenoj seizmološkoj postaji HR08A koja se nalazi u Područnoj školi Gornje Sitno, a koja je postavljena u sklopu projekta CRONOS u suradnji s osnovnom školom.