Prospekcija lokacija za postavljanje bušotinskih akcelerografa

svi 8, 2023 | Novosti

U periodu od 24. do 27.4.2023. terenska ekipa Komponente 2 CRONOS projekta (Stanko, Mravlja i Korbar) obavila je prospekciju terena za postavljanje bušotinskih akcelerografa u sklopu projekta CRONOS na lokaciji Imotski-Opačac te u povratku 27.4. u gradu Sinju. Za potrebe definiranja najpovoljnije lokacije za postavljanje bušotinskih akcelerografa potrebno je napraviti geofizičku (uključujući i mikroseizmičku) i geološku prospekciju. Važan aspekt geofizičkih mjerenja jest korelacija s lokalno-geološkim uvjetima tla te je terenska geološka interpretacija napravljena od strane suradnika na projektu dr. sc. Tvrtka Korbara s Hrvatskog geološkog instituta (HGI). Klasična geofizička i mikroseizmička mjerenja obavili su doc. dr. sc. Davor Stanko i Bruno Mravlja. Mjerenja su izvedena geofizičkom opremom Sara Doremi (žičani sustav) i najnovijim bežičnim geofizičkim sustavom Geometrics Atom 1C i 3C (financiranim sredstvima projekta CRONOS), uz dodatno mjerenje mikroseizmičkog nemira HVSR metodom uređajima Tromino (financiranima sredstvima projekta CRONOS). Glavni cilj mjerenja bila je procjena debljine temeljne stijene, koja je određena na 35-40 m. Također, u svrhu daljnjeg planiranja istraživanja lokalnih uvjeta tla, napravljena je i šira geološka prospekcija oko Imotskog polja.

Dodatno je svrha terenskih istraživanja bila da se prikupe podaci geofizičkih mjerenja žičanim sustavom te najnovijim bežičnim sustavom u svrhu testiranja nove opreme i korelacije rezultata dvaju sustava. Novi bežični sustav ima prednosti u odnosu na žičani u vidu duljine profila (nije ograničen duljinom kabla) i mogućnosti pasivnog snimanja (i time znatno većih dubina snimanja). No, s druge strane, nije moguće u stvarnom vremenu pratiti nailaske valova, što je značajni nedostatak u istraživanju aktivnom seizmikom.

Pripremio Bruno Mravlja