Provedba MASW mjerenja i držanje edukacijskih predavanja u područnim školama na lokacijama akcelerografskih postaja u Opuzenu i Vrgorcu (Veliki Prolog)

pro 15, 2023 | Novosti

U periodu od 11. do 12. prosinca 2023. terenska ekipa Komponente 2 CRONOS projekta (Lončar i Mravlja) obavila je MASW mjerenja na lokacijama akcelerografskih postaja u Opuzenu i Velikom Prologu kraj Vrgorca. Također, u sklopu terena su organizirana edukacijska predavanja u školama u mjestima u kojima se nalaze spomenute mjerne postaje, SŠ Opuzen i OŠ Vrgorac.

Napravljena je geofizička prospekcija terena na lokacijama akcelerografskih postaja u Opuzenu i Velikom Prologu, kraj tamošnjih škola u kojima su smještene postaje. Izvedena su mjerenja bežičnim geofizičkim sustavom Geometrics Atom 1C i 3C, nabavljenim u sklopu projekta CRONOS. Na profilima dugim 50 i 30 m (Opuzen i V. Prolog) mjereno je aktivnom i pasivnom MASW metodom. Svrha geofizičkih mjerenja bila je dobiti uvid u uslojenost i seizmičke značajke pojedinih slojeva površinskih naslaga, kao i procjena dubine temeljne stijene (tj. potvrda iste u odnosu na prethodno izvedena HVSR mjerenja).

Također, u svrhu edukacije i podizanja svijesti o potresima i promocije Projekta, održana su predavanja u Srednjoj školi Opuzen (lokacija akcelerografske postaje) i Osnovnoj školi Vrgorac (blizu lokacije akcelerografske postaje).

Postavljene su i informativne ploče Projekta na pročeljima ustanova, kao lokacijama akcelerografskih postaja.

Pripremio Bruno Mravlja