Radni sastanak 3.1.2023. suradnika komponente 2 projekta CRONOS

sij 31, 2023 | Novosti

U utorak 3.1.2023. održan je radni sastanak suradnika Komponente 2 projekta CRONOS. Sastanak je održan s ciljem izvještaja i analize odrađenih zadataka prve godine projekta te razrade plana za buduće zadatke.

U procesu je zadnje zapošljavanje na suradničko mjesto na kojem je do sada radio bivši suradnik Jakov Stanislav Uglešić. Dogovorena je provedba terenskih istraživanja u razdoblju od 16. do 30. siječnju. Planiran je odlazak dvije istraživačke grupe na područje Dalmacije za prospekciju lokacija bušotina za bušotinske akcelerografe (Davor Stanko i Tvrtko Korbar) te HVSR istraživanja (Mario Gazdek, Lada Dvornik i Iva Lončar). Dogovoreno je i stručno usavršavanje suradnica Lade Dvornik i Ive Lončar u korištenju softvera QGIS, neophodnom za konačne prikaze (vizualizaciju) rezultata projekta.

Na sastanku su se izložili rezultati dosadašnjih istraživanja te se ukazalo na potencijalne probleme i definiralo daljnju dinamiku aktivnosti. Predstavljena su istraživanja suradnice Ive Lončar, koja je analizirala seizmičnost područja proučavanja projekta CRONOS kao što je određivanje magnitude i godine potpunosti kataloga potresa te prikaz otežane razdiobe potresa. Ukazana je potreba za potencijalnim proširenjem analizirane regije te mogućnost reanalize nekih povijesnih potresa. Davor Stanko je izložio istraživanja provedena s ciljem iznalaženja lokacija za postavljanje instrumenata u kojima je naveo definitivne lokacije postavljanja pojedinih tipova instrumenata te opisana njihova geologija kao i potrebna dodatna oprema za svaku od njih. Pokrenuta je diskusija među sudionicima sastanka o potencijalnim preostalim lokacijama. Prezentirani su i rezultati istraživanja bivšeg suradnika Jakova Stanislava Uglešića u kojima je opisana metoda korištena za definiranje reprezentativnih atenuacijskih relacija za predmetno područje te su prezentirani rezultati za relacije koje su tom metodom testirane. Konačno su prikazani rezultati Lade Dvornik vezani za opensource software Openquake za dobivanje karti hazarda. Definirani su potrebni podaci te je dogovorena konstrukcija potrebnih ulaznih datoteka.

Za završetak sastanka je definirana dinamika daljnjih istraživanja, organizacija i provedba javne nabave te potencijalne mogućnosti organizacije prijenosa podataka i napajanja instrumenata (vezano uz planiranu mrežu  instrumenata).

Pripremile Lada Dvornik i Iva Lončar