Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji SSA 2023 Future Directions: Physics-Based Ground Motion Modeling u Vancouveru, Kanada

lis 19, 2023 | Novosti

Zamjenik voditeljice projekta i voditelj komponente 1 Josip Stipčević i suradnica na projektu Helena Latečki sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji SSA 2023 Future Directions: Physics-Based Ground Motion Modeling održanoj u Vancouveru, Kanada od 10. do 13. listopada 2023. Konferencija je organizirana od strane Seizmološkog društva Amerike (https://www.seismosoc.org/) u suradnji sa Seizmološkim društvom Japana (https://www.zisin.jp/english/).

Konferencija je započela u utorak 10. listopada 2023. s registracijom sudionika i uvodnim predavanjima od strane organizatora konferencije. Naredna tri dana (od 11. do 13. listopada) kroz osam različitih sesija održano je sveukupno 48 usmenih izlaganja i 90 postera na temu fizikalno i empirijsko utemeljenog modeliranja trešnje tla. Detaljan program čitave konferencije dostupan je na poveznici: https://www.seismosoc.org/wp-content/uploads/2023/09/SSA-Ground-Motion-Modeling-2023-FINAL-Program.pdf.

Slika 1. Otvaranje i uvodno predavanje konferencije.

Helena je u petak (13. listopada) na konferenciji održala usmeno izlaganje prezentacije naslova “What’s Shaking in the Adriatic Sea? – Implications of Ground Motion Simulation of the 2021 Central Adriatic Earthquake” čiji su koautori Josip Stipčević i dr. sc. Irene Molinari s Nacionalong Intituta za Geofiziku i Vulkanologiju, Bologna. Kroz predavanje su predstavljeni rezultati istraživanja koje se provodi u sklopu projekta CRONOS, a vezano je uz izradu 3D modela kore (https://projekt-cronos.hr/podatci-i-rezultati/3d-model-kore/) i simulacije potresne trešnje za područje središnjeg Jadrana i Dalmacije. Osim samih prezentacija, na kraju svake sesije održani su paneli na kojima su izlagači odgovarali i raspravljali o raznim pitanjima vezanih uz temu sesije i na kojem je sudjelovala i Helena.

Slika 2. Usmeno izlaganje prezentacije Helene Latečki.

Slika 3. Panel i diskusija sesije „Overall Prediciton Accuracy and Simulation For Real-World Applications“ u sklopu koje je održana prezentacija.