Suradnici na Komponenti 2 projekta CRONOS

tra 15, 2024

Na ovom blogu želja nam je predstaviti suradnike na projektu CRONOS koji su zaposleni u okviru projekta. Ovi suradnici svo svoje radno vrijeme rade na povođenju aktivnosti Komponente 2 projekta CRONOS i ključni su za izvršavanje predviđenih aktivnosti u samom projektu.

Iva Lončar seizmologinja je i suradnica na projektu CRONOS u sklopu komponente 2. Iva je iz Osijeka i završila je studije geofizike, a sad je i doktorandica, na Geofizičkom odsjeku PMF-a. Na projektu se bavi istraživanjem seizmičnosti područja od interesa projekta, terenskim istraživanjima lokalnih uvjeta tla te razvojem metodologije istraživanja žarišta jakih potresa u sklopu čega je ostvarena međunarodna suradnja sa suradnikom Dr. Mathieuom Causseom (IsTerre, Université Grenoble Alpes, Francuska) i Ivino stručno usavršavanje. Također, Iva se bavi i promocijom znanosti sudjelovanjem na smotrama, održavanjem predavanja i radionica djeci predškolske i školske dobi, pa je tako zadužena i za održavanje predavanja i radionica i na Komponenti 2 projekta CRONOS-a.

I Lada Dvornik je seizmologinja – završila je studije geofizike na Geofizičkom odsjeku PMF-a. Kao suradnica na Komponenti 2 projekta CRONOS povremene odlazi na terene na kojima se mjeri seizmički nemir instrumentima Tromino, analizira podatke i te je zadužena za izradu karte seizmičkog hazarda programom OpenQuake te pripreme ulaznih podataka koji će se upotrijebiti za izračun karte seizmičkog hazarda. U tu pripremu između ostaloga spada i „čišćenje“ kataloga potresa od prethodnih i naknadnih potresa (tzv. declustering) te analiza i određivanje karakterističnih žarišnih mehanizama preostalih glavnih potresa.

Bruno Mravlja se ostatku tima, kao suradnik na Komponenti 2, pridružio početkom 2023. godine. Bruno je iz Zagreba i magistar inženjer geološkog inženjerstva i stručnjak GIS tehnologija, pa izvrsno nadopunjuje svojim specifičnim znanjima ostale kolege u Komponenti 2 projekta CRONOS. Sudjeluje na terenskim (seizmičkim) istraživanjima (metode HVSR i MASW). Važan aspekt geofizičkih mjerenja je korelacija s lokalno-geološkim uvjetima tla, pa prilikom istraživanja Bruno napravi i terensku geološku interpretaciju, što znatno olakšava kasniju analizu. Osim toga, održava GIS bazu podataka i analizira prikupljene podatke te je zadužen za intuitivan i jasan prikaz podataka izradom GIS karta, što olakšava interpretaciju rezultata i planiranje daljnjih terenskih istraživanja, a služi i kao temelj konačnoj interaktivnoj karti istraživanja.

Moramo spomenuti i Jakova Stanislava Uglešića, mladog seizmologa koji je s nama bio do kraja 2022. godine i koji je dao svoj doprinos ispunjenju projektnih ciljeva. Jakov je je obavljao terenska istraživanja, analizirao podatke, a njegovo istraživanje na temu atenuacijskih relacija rezultirao je i objavom znanstvenog rada!