Terensko istraživanje: potraga za lokacijama privremene mreže seizmografa 

ožu 3, 2023 | Novosti

U sklopu projekta CRONOS predviđeno je postavljanje 12 novih privremenih seizmoloških postaja na području Dalmacije čime bi se progustila već postojeća Hrvatska mreža seizmografa. Gusta seizmološka mreža poželjna je kod proučavanja aktivnih rasjeda zbog povećane mogućnosti detektiranja i preciznog lociranja manjih potresa čime se stječe bolji uvid u seizmičnost tog područja. U rujnu 2022. godine provela su se tri terenska istraživanja  kako bi se pronašle prikladne lokacija za postavljanje visokoosjetljivih seizmografa.  

Da bi se na nekoj lokaciji uspostavila privremena seizmološka postaja, tražili smo da lokacija ispunjava nekoliko nužnih uvjeta: da nema velikih antropogenih izvora seizmičkog nemira/šuma, da se instrument može postaviti na najnižu razinu zgrade u zaključanu prostoriju na betonsku podlogu ili na pločice, da postoji pristup struji i signal za mobilni internet te da nema prevelike dnevne cirkulacije ljudi oko samog uređaja. Po našem dosadašnjem iskustvu najprimjerenijim lokacijama pokazali su pomoćni objekti općinskih zgrada, prostorije u napuštenim područnim školama i zgradama mjesnih odbora.  

Prvo terensko istraživanje za pronalazak optimalne lokacije za postavljanje seizmografa trajalo je od 6. do 9. rujna 2022., a odradili su ga Josip Stipčević, Dinko Šindija i Helena Latečki. Najprije se obišlo nekoliko općina i potencijalnih lokacija (Vrsi, Ražanac, Poličnik, Benkovac, Polače i Lišane Ostrovičke), a izabrali su objekte u Korlatu kao optimalne lokacije za seizmološku postaju. Slijedio je zapadni dio zaleđa Šibensko-kninske županije. Nakon obilaska potencijalnih lokacija u Erveniku i u obližnjem Mokrom polju, odlučilo se da je lokacija u Erveniku pogodna za seizmološku postaju. Zatim su pregledane su lokacije u Drnišu, Ružićima, Muću i Dugopolju. Zadnjeg su dana posjetili objekt u Laškovici pod upravom NP Krka, no nažalost lokacija nije bila prikladna zbog prevelike dnevne cirkulacije ljudi. Za jednu lokaciju seizmološke postaje, nakon obilaska, izbrao se objekt u Gradcu. 

Drugo terensko istraživanje lokacija za privremene seizmoloških postaja odvilo se između 19. i 23. rujna 2022., a na teren su otišli Helena Latečki i Dinko Šindija. Obišla su se mjesta Hrvace, Zvjezdano selo Mosor i Gornje Sitno. U Hrvacama je održan sastanak s predstavnicima Općine koje su upoznali s ciljevima projekta CRONOS te su predložene edukacije oko osviještenosti o potresnim opasnostima u sklopu projekta. Lokacija u Hrvacama i Gornjem Sitnom pogodne su za postavljanje seizmografa. Uslijedili su Vrlika, Cista Provo i Nisko u kojima su se održali sastanci s predstavnicima grada i općina te predložile edukacije oko osviještenosti o potresnim opasnostima u sklopu projekta. Sve tri lokacije zadovoljile su uvjete za postavljanje seizmološke postaje. Zatim su posjetili lokaciju u Balićima koja se pokazala pogodnom za postavljanje privremene seizmološke postaje. Slijedili su Zadavarje, Slivno i Gradac – lokacije u Zadavarju i Slivnom pokazale su se prikladnima. Posljednja mjesta koja su se obišla bila su Pojezerje, Mlinište u Općini Zažablje te Opuzen. Nakon razgovora s predstavnicima tih mjesta i obilaskom predloženih lokacija, zaključili su da lokacije u Pojezerju i Mliništu zadovoljavaju uvjete potrebne za postavljanje seizmografa.  

Treće terensko istraživanje lokacija za preostale seizmološke postaje obavljeno je od 27. do 30. rujna 2022., a obavio ga je sam Josip Stipčević. Posjetio je lokacije u blizini Pruda i Zažablja nedaleko Ploča te u Općini Gradac. Drugog dana obišao je potencijalne lokacije u Općini Vrgorac te Kozici i Rašćanima, a dogovoreno je postavljanje sezimografa u Sitnom Gornjem. Trećeg je dana dogovorio postavljanje privremene seizmološke postaje unutar samostana na Visovcu te u mjestu Slivno. Posljednjeg dana razgledao je se mjesta Nadin i Korlat te lokacije u Općini Zemunik.

Zahvaljujemo svim predstavnicima općina i naselja koji su odvojili vrijeme za sastanke, predložili i obišli s nama potencijalne lokacije za postavljanje seizmoloških postaja te na kraju ustupili prostor i odobrili postavljanje instrumenta.