Treći sastanak Komponente 1

ožu 5, 2024 | Novosti

Treći sastanak Komponente 1 projekta CRONOS održao se 12. veljače 2024. u 10 h. Na sastanku su prisustvovali Josip Stipčević, Dinko Šindija, Helena Latečki, Lucija Golub, Nina Matsuno, Marija Mustać Brčić, Marijan Herak, Igor Vlahović, Darko Matešić, Bojan Matoš te norveški partneri na projektu Stéphane Rondenay i Lars Ottemöller.

Prvu prezentaciju održao je Josip Stipčević. Predstavio je sve što nabavilo do sada od veće opreme: 13 seizmografa i jedinica za distribuirano akustičko mjerenje (DAS) te što još treba stići: 10 seizmografa, dodatni DAS uređaj, sitna oprema. Sljedeće je pričao o terenskom radu vezanom za traženje lokacije epicentra potresa kod Makarske 1962. godine. Ukratko je iznio prve rezultate i zaključke terenskog rada, a zatim zadatke i planove do kraja projekta, s posebnim naglaskom na postavljanje DAS uređaja te probleme vezane za odabrane lokacije. 

Dinko Šindija pričao je o seizmološkoj mreži postaja projekta CRONOS. Predstavio je trenutačno stanje seizmoloških postaja, dostupnost podataka, pohranu na serveru i radnu stanicu. Dinko je kasnije predstavio i svoj rad na katalogu potresa koristeći strojno učenje. Usporedio je dobiven katalog sa onima Seizmološke službe i Herak & Herak (2023) za prvih 6 mjeseci 2021. godine. 

Igor Vlahović i Bojan Matoš s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta predstavili su dosadašnje rezultate vezane za procjenu seizmogenog potencijala i karakterizaciju sustava rasjeda. Također su predstavili što je još potrebno napraviti – strukturne interpretacije snimljenih profila na dnu mora kod Makarske te strukturno-geološka istraživanja na Braču i Hvaru.

Helena Latečki ukratko je predstavila svoj rad na 3D modelu kore i scenariju potresne trešnje potresa kod Makarske 1962, a Lucija Golub prezentirala je svoje istraživanje anizotropije na području Hrvatske kako bi se dobio bolji uvid u subdukciju ispod Dinarida i postojanje subdukcijskog prozora (engl. slab gap), a također je predstavila svoj napredak na teleseizmičkoj GRT migraciji koju je započela prilikom stručnog usavršavanja u Bergenu s prof. Stéphaneom Rondanayem. 

Na kraju, Iva Dasović pričala je o vidljivosti i dosegu projekta na društvenim mrežama te web stranici projekta CRONOS nakon čega je uslijedio seminar prof. Larsa Ottemöllera o rojevima potresa u Norveškoj.